Website CÔNG TY LUẬT HỢP DANH HỒNG BÁCH VÀ CỘNG SỰ đang tiến hành nâng cấp, website sẽ trở lại hoạt động trong thời gian sớm nhất - Quý khách có thể liên hệ thông qua email bach@hongbach.vn. Trân Trọng!