Bạn đang ở đây

Tư vấn Luật Lao động

Chế độ bảo hiểm thai sản là một trong các chế độ của Bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm các quy định do Nhà nước ban hành nhằm bảo đảm thu nhập và sức khỏe cho người lao động.
22/02/2022
Bằng cấp, chứng chỉ là một trong các loại giấy tờ nhân thân thuộc quyền sở hữu của cá nhân, được pháp luật bảo vệ.
04/01/2022
Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật nếu có tranh chấp với công ty thì phải thông qua Hòa giải viên lao động trước mới có thể khởi kiên công ty ra tòa án nhân dân.
04/01/2022
Tết Dương lịch theo quy định của pháp luật sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày? Nếu đi làm sẽ được hưởng theo chế độ nào?
29/12/2021
Khi làm việc online tại nhà do dich COVID-19 thì doanh nghiệp có phải trả lương cho người lao động không?
23/12/2021
Do dịch bệnh nhiều công ty phải ngừng hoạt động. Doanh nghiệp và người lao động cần làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp?
23/12/2021
Công ty tôi có vài người lao động vi phạm kỷ luật lao động, nhưng do Công ty mới thành lập chưa nắm rõ về thủ tục tiến hành xử lý kỷ luật lao động. Luật sư có thể tư vấn cho Công ty tôi về thủ tục tiến hành thủ tục xử lý kỷ luật lao đông được không?
23/12/2021
Do gặp khó khăn bởi ảnh hưởng từ đại dịch Covid - 19 nên Công ty tôi muốn chuyển người lao động làm các công việc khác so với công việc đã thoả thuận tại Hợp đồng lao động thì có được không?
23/12/2021
Trợ cấp thôi việc theo quy định của Luật Lao động 2019
23/12/2021
Công ty tôi muốn xây dựng thương lượng tập thể với người lao động. Luật sư hãy tư vấn cho Công ty tôi về thủ tục thương lượng tập thể với người lao động?
14/10/2021