Bạn đang ở đây

Tư vấn Luật Lao động

Người lao động có được quyền giao kết nhiều hợp đồng lao động? Đóng bảo hiểm như thế nào khi kí hợp đồng lao động với nhiều công ty?
03/03/2023
Các quy định của pháp luật liên quan đến thời gian nghỉ ngơi. Luật có cho phép người lao động được nghỉ trong giờ làm việc? Nghỉ lễ 30/4; 1/5 năm 2023 người lao động được nghỉ mấy ngày?
20/02/2023
Các hành vi pháp luật người sử dụng lao động nghiêm cấm thực hiện. Người lao động có quyền và nghĩa vụ gì khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động? Khi gặp khó khăn trong việc chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ tổ chức nào?
20/02/2023
Lương cơ sở là gì? Người lao động có được hưởng lương theo những chế độ trả lương nào? Các khoản trợ cấp xã hội phụ thuộc vào mức lương cơ sở.
10/02/2023
Trợ cấp thất nghiệp là gì? Các căn cứ chấp dứt trợ cấp thất nghiệp?
06/02/2023
Người lao động nữ trong thời gian nghỉ thai sản có nhu cầu đi làm thì sẽ được hưởng chế độ gì? Cùng Luật Hồng Bách tìm hiểu vấn đề này.
14/12/2022
Các trường hợp người sử dụng lao động được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động? Người sử dụng cần lưu ý gì khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?
14/12/2022
Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự có được coi là căn cứ cho nghỉ việc? Pháp luật quy định trường hợp nào người lao động được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự?
13/12/2022
Pháp luật quy định gì về Bảo hiểm thất nghiệp? Những đối tượng nào bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp? Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp được áp dụng hiện nay,... bài tư vấn sẽ giải đáp những thắc mắc trên
18/11/2022
Cùng Luật Hồng Bách tìm hiểu các quy định của pháp luật về hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động cần lưu ý những vấn đề gì liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp.
18/11/2022