Bạn đang ở đây

Tư vấn Luật Thuế

Cơ sở mới kinh doanh cần chú ý đến các loại thuế nào. Pháp luật quy định mức thuế suất với các loại thuế ra sao. Hãy cùng Luật Hồng Bách tìm hiểu
06/10/2022
Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú.
11/08/2022
Tặng cho bất động sản là sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên tặng cho chuyển giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của mình cho người khác mà không yêu cầu trả tiền.
28/02/2022
Mới đây, chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15, có hiệu lực từ 01/02/2022.
23/02/2022
“Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận".
22/02/2022
Nếu chậm nộp thuế thì Nhà nước sẽ phạt như thế nào? Làm cách nào để tránh việc chậm nộp thuế?
30/12/2021
Hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả cá nhân của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện mua, bán tại chợ trong khu kinh tế cửa khẩu... là đối tượng thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.
14/12/2021
Thời gian gần đây tôi thấy một số người có thực hiện việc mua bán hoa lan đột biến với giá hàng trăm tỷ. Vậy với những giao dịch này thì nhà nước tính thuế như thế nào ?
04/10/2021
Chuyển nhượng giữa các pháp nhân cần những gì? Thủ tục các bước như thế nào?
13/09/2021