Bạn đang ở đây

Văn bản Pháp luật

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 51/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng.
11/08/2022
Ngày 27/7/2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 55/2022/TT-BQP hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
11/08/2022
Ngày 03/08/2022, Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 48/2022/TT-BTC quy định mức thu, quản lý phí khai thác và sử dụng thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư.
09/08/2022
Ngày 02/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 924/QĐ-TTg phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025.
04/08/2022
Ngày 02/08/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
03/08/2022
Ngày 28/7/20, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 17/2022/QĐ-TTg về việc phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
02/08/2022
Ngày 29/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế GTGT.
02/08/2022
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 897/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030.
29/07/2022
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 45/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 09 năm 2015 quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.
29/07/2022
Mới đây, Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư 19/2022/TT-BGTVT ngày 26/7/2022 về bảo trì công trình hàng hải.
29/07/2022