Bạn đang ở đây

Văn bản Pháp luật

Ngày 23/8/2023, Bộ Ngoại giao ban hành Quyết định 2286/QĐ-BNG công bố thủ tục hành chính mới về việc thực hiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài được miễn trừ ngoại giao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại Giao.
25/08/2023
Ngày 16/08/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 61/2023/NĐ-CP về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư.
25/08/2023
Ngày 30/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.
15/08/2023
Ngày 30/6/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 22/2023/TT-BCA sửa đổi một số mẫu giấy tờ ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
24/07/2023
Ngày 31/05/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 33/2023/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
11/07/2023
Mới đây, Thủ tưởng Chính phủ ban hành Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm
07/07/2023
Ngày 29/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
05/07/2023
Ngày 08/5/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 02/2023/TT-BKHCN hướng dẫn nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước.
20/06/2023
Ngày 09/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2023/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt.
13/06/2023