Bạn đang ở đây

Tư vấn Luật Đất đai

Có phải cứ có nhu cầu là được chuyển đổi mục đích sử dụng đất? Nhà nước cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng với những loại đất nào? Hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất yêu cầu giấy tờ gì?
29/03/2023
Căn cứ quy định tại Điều 5 và Điều 169 Luật Đất đai 2013 thì người nước ngoài không thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận quyền sử dụng đất tại Việt Nam. Do vậy, người nước ngoài không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (thực tế hay gọi là mua đất) tại Việt Nam.
27/02/2023
Hiểu thế nào về các Hợp đồng tặng cho. Làm gì để Hợp đồng tặng cho có hiệu lực? Có bắt buộc phải công chứng Hợp đồng tặng cho bất động sản?
16/02/2023
Hai thửa đất liền kề nhau nên đủ điều kiện gộp thửa. Đầu tiên bạn làm thủ tục gộp thửa và sau làm thủ tục tách thửa đất cho các thành viên trong gia đình với điều kiện diện tích mỗi thửa đất tách ra không nhỏ hơn diện tích tối thiểu do UBND tỉnh ban hành.
13/02/2023
Giá trị bồi thường khi bị Nhà nước thu hồi đất được xác định theo những nguyên tắc nào? Pháp luật quy định như thế nào về thời điểm xác định giá đất khi bồi thường.
09/02/2023
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có bắt buộc công chứng, chứng thực? Giao dịch không tuân thủ về mặt hình thức có thể bị tuyên vô hiệu?
08/02/2023
Ký kết hợp đồng mua bán đất nhằm che giấu quan hệ vay tiền có bị vô hiệu không? Pháp luật quy định thế nào về hợp đồng giả tạo?
08/02/2023
Cùng Luật Hồng Bách tìm hiểu các quy định của pháp luật về đất công ích
21/11/2022
Người sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có thể bị thu hồi nhà không? Các quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước như thế nào?
12/09/2022
Bị em vợ thay đổi nội dung ủy quyền để hợp thức hóa việc bán nhà, Quý khách phải làm gì? Chế tài nào cho hành vi thay đổi nội dung hợp đồng ủy quyền và hành vi lừa đảo bán nhà?
29/08/2022