Bạn đang ở đây

Hồ sơ đăng ký kiểm tra an toàn kỹ thuật ô tô nhập khẩu theo thông tư mới

29/08/23 16:23:56 | Lượt xem: 11
Thời gian đọc: 3 Phút

Ngày 16/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 60/2023/NĐ-CP quy định về kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Theo Nghị định 60/2023/NĐ-CP, quy định về hồ sơ kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu như sau:

1. Hồ sơ đăng ký kiểm tra đối với ô tô nhập khẩu:

- Bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định 60/2023/NĐ-CP;

- Bản thông tin xe cơ giới nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định 60/2023/NĐ-CP;

- Bản chính Giấy chứng nhận xuất xưởng cấp cho từng xe ô tô;

- Giấy chứng nhận kiểu loại VTA;

- Tài liệu COP cấp cho nhà sản xuất ô tô;

- Tài liệu xuất xứ C/O;

- Bản giải mã số VIN của nhà sản xuất xe;

- Hóa đơn thương mại kèm danh mục hàng hóa;

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với hồ sơ giấy hoặc số, ngày, tháng, năm của tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với hồ sơ điện tử.

Các tài liệu quy định tại các điểm: d, đ, e, g, h và điểm i của khoản 1 Điều 4 Nghị định 60/2023/NĐ-CP là bản sao có xác nhận của người nhập khẩu xe.

Hồ sơ đăng ký kiểm tra an toàn kỹ thuật ô tô nhập khẩu theo thông tư mới. Ảnh minh họa: nguồn internet
 2) Hồ sơ đăng ký kiểm tra đối với linh kiện nhập khẩu:

- Bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường linh kiện nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định 60/2023/NĐ-CP;

- Bản thông tin về linh kiện theo mẫu quy định tại Phụ lục XII kèm theo Nghị định 60/2023/NĐ-CP; ảnh chụp sản phẩm linh kiện của mỗi kiểu loại (ảnh chụp tổng thể sản phẩm ở 2 mặt đối diện và các tem nhãn, các ký hiệu trên sản phẩm);

- Tài liệu COP cấp cho nhà sản xuất linh kiện;

- Giấy chứng nhận kiểu loại TA;

- Tài liệu xuất xứ C/O;

- Hóa đơn thương mại kèm danh mục hàng hóa;

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với hồ sơ giấy; số, ngày, tháng, năm của tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với hồ sơ điện tử.

Các tài liệu quy định tại các điểm: c, d, đ, e và điểm g của khoản 2 Điều 4 Nghị định 60/2023/NĐ-CP là bản sao có xác nhận của người nhập khẩu linh kiện.

Nghị định 60/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2023

Tệp đính kèm: 

Tin tức liên quan