Bạn đang ở đây

Dịch vụ

Phổ cổ Hội An được sự quản lý trực tiếp của cơ quan nào? Thẩm quyền của cơ quan quản lý với hoạt động du lịch của Phố cổ? Cơ quan nào có thẩm quyền
12/05/2023
Cùng Luật Hồng Bách tìm hiểu quy định của pháp luật về phân quyền tuần tra giao thông
12/05/2023
Khi nào đưa người qua biên giới được coi là hành vi mua bán người? Pháp luật quy định tình tiết định tội mua bán người như thế nào?
09/05/2023
Thế nào là hàng giả? Chế tài xử phạt với người buôn bán hàng giả? Buôn bán hàng giả có bị đi tù không?
05/05/2023
Hậu quả pháp lý nào khi bị can bị chết khi đang bị tạm giữ, tạm giam?
05/05/2023
Bình ổn giá là gì? Các hàng hóa thuộc diện bình ổn giá?
04/05/2023
Hiệp thương giá là gì? Cơ quan nhà nước nào có trách nhiệm hiệp thương giá? Các trình tự, tổ chức hiệp thương giá?
04/05/2023
Thế nào là bình ổn giá? Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá được nhà nước quy định như thế nào?
20/04/2023
Hiệp thương hóa là gì? Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến Hiệp thương giá? Pháp luật quy định thế nào về quy trình, thủ tục hiệp thương giá.
20/04/2023
Theo quy định của pháp luật cán bộ công chức, viên chức không cấm cán bộ, công chức thành lập hộ kinh doanh trừ trường hợp gây ảnh hưởng đến uy tín, bí mật của nhà nước.
05/04/2023