Bạn đang ở đây

Dịch vụ

Thế nào là an toàn điện? Hành vi nào bị coi là vi phạm an toàn điện? Mức tiền xử phạt với hành vi vi phạm an toàn điện.
12/06/2023
Doanh nghiệp kinh doanh điện có bắt buộc phải thông báo khi thực hiện việc cắt điện? Trình tự, thủ tục cắt điện theo pháp luật quy định như thế nào? Có chế tài xử lý với hành vi cắt điện không thông báo trước không?
12/06/2023
Người nước ngoài có phải chịu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam? Trường hợp nào người nước ngoài phạm tội nhưng không phải chịu trách nhiệm hình sự?
26/05/2023
Chuyền quyền sử dụng đối với đất là tài sản chung của hộ gia đình có được không? Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất được thực hiện như thế nào?
26/05/2023
Pháp luật quy định hiểu thế nào về chuyển quyền sử dụng đất? Điều kiện chuyển quyền sử dụng đất là gì? Vi phạm pháp luật về chuyền sử dụng đất có bị xử phạt?
25/05/2023
Pháp luật quy định thế nào là hủy hoại đất? Chế tài cho hành vi hủy hoại đất được pháp luật quy định như thế nào?
23/05/2023
Phổ cổ Hội An được sự quản lý trực tiếp của cơ quan nào? Thẩm quyền của cơ quan quản lý với hoạt động du lịch của Phố cổ? Cơ quan nào có thẩm quyền
12/05/2023
Cùng Luật Hồng Bách tìm hiểu quy định của pháp luật về phân quyền tuần tra giao thông
12/05/2023
Khi nào đưa người qua biên giới được coi là hành vi mua bán người? Pháp luật quy định tình tiết định tội mua bán người như thế nào?
09/05/2023
Thế nào là hàng giả? Chế tài xử phạt với người buôn bán hàng giả? Buôn bán hàng giả có bị đi tù không?
05/05/2023