Bạn đang ở đây

Dịch vụ

Hậu quả pháp lý nào khi bị can bị chết khi đang bị tạm giữ, tạm giam?
05/05/2023
Bình ổn giá là gì? Các hàng hóa thuộc diện bình ổn giá?
04/05/2023
Hiệp thương giá là gì? Cơ quan nhà nước nào có trách nhiệm hiệp thương giá? Các trình tự, tổ chức hiệp thương giá?
04/05/2023
Thế nào là bình ổn giá? Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá được nhà nước quy định như thế nào?
20/04/2023
Hiệp thương hóa là gì? Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến Hiệp thương giá? Pháp luật quy định thế nào về quy trình, thủ tục hiệp thương giá.
20/04/2023
Theo quy định của pháp luật cán bộ công chức, viên chức không cấm cán bộ, công chức thành lập hộ kinh doanh trừ trường hợp gây ảnh hưởng đến uy tín, bí mật của nhà nước.
05/04/2023
Thế nào là người tiêu dùng? Người tiêu dùng có các quyền gì? Cơ quan quản lý nhà nước nào có trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng?
29/03/2023
Hàng hóa có khuyết tật là gì? Trách nhiệm của cá nhân nhập khẩu hàng hóa có khuyết tật? Có phải cứ hàng hóa khuyết tật là phải chịu trách nhiệm luật định.
29/03/2023
Thế nào là niêm yết giá? Việc niêm yết giá phải đảm bảo các yếu tố nào? Chế tài gì với cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh không niêm yết giá?
29/03/2023
Có phải cứ có nhu cầu là được chuyển đổi mục đích sử dụng đất? Nhà nước cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng với những loại đất nào? Hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất yêu cầu giấy tờ gì?
29/03/2023