Bạn đang ở đây

Dịch vụ

Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp nào? Pháp luật quy định như thế nào về nội dung này?
22/03/2023
Thỏa thuận trọng tài là gì? Các hình thức xác lập thỏa thuận trọng tài? Pháp luật quy định thỏa thuận trọng tài vô hiệu trong trường hợp nào?
22/03/2023
Người được bảo lĩnh bỏ trốn thì người bảo lĩnh phải chịu trách nhiệm theo nội dung bảo lĩnh của mình. Tùy theo mức độ vi phạm và tính chất hành vi vi phạm của người phạm tội, người bảo lĩnh có thể bị phạt tiền theo quy định của pháp luật
20/03/2023
Việc thay đổi ngoại hình như vậy có cần thiết phải làm lại các giấy tờ tùy thân liên quan sau khi đã phẫu thuật thẩm mỹ hay không?
20/03/2023
Thế nào là cạnh tranh không lành mạnh? Pháp luật cấm hành các hành vi cạnh tranh nào trong lĩnh vực kinh doanh thương mại? Phải làm gì khi quyền và lợi ích hợp pháp bị hành vi có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh xâm phạm ?
17/03/2023
Sau khi làm thủ tục giải thể, doanh nghiệp đối mặt với những hậu quả pháp lý gì? Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp như thế nào?
15/03/2023
Khi nào doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp? trình tự thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như thế nào?
15/03/2023
Hai chế độ thai sản và trợ cấp thất nghiệp hoàn toàn độc lập với nhau. Do đó, nếu bạn có đủ điều kiện thì sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp và hưởng chế độ thai sản cùng lúc.
15/03/2023
Doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện gì khi giải thể? Các trình tự, thủ tục doanh nghiệp cần thực hiện khi giải thể doanh nghiệp.
15/03/2023
Pháp luật quy định thế nào là phòng vệ chính đáng? Có được phép chống trả khi tính mạng bị đe dọa? Vượt quá phòng vệ chính đáng có bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
15/03/2023