Bạn đang ở đây

Tư vấn Luật Đầu tư

Hiện nay, với chính sách thu hút của Chính phủ, nhu cầu đầu tư vào thị trường Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng tăng. Vậy muốn thực hiện đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư sẽ được thực hiện thông qua hình thức nào?
19/05/2022
Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì tranh chấp được giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án.
12/05/2022
Ban Quản lý khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư là một trong số các đơn vị có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư, tùy thuộc quy mô của dự án.
25/04/2022
BBC là viết tắt của cụm từ tiếng anh Business Cooperation Contract có nghĩa là Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC là một trong những hình thức đầu tư rất phổ biến hiện nay.
24/01/2022
Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Public Private Partnership - sau đây gọi là đầu tư theo phương thức PPP) là phương thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp tác có thời hạn giữa Nhà nước và nhà đầu tư tư nhân thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP nhằm thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia dự án PPP.
24/01/2022
Công ty 100% vốn nước ngoài có thể chuyển nhượng dự án được không? Các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do chuyển nhượng dự án gồm những gì?
30/12/2021
Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam cần thực hiện các thủ tục gì?
23/12/2021
Các giá trị pháp lý của đồng Bitcoin trên thị trường Việt Nam mà bạn cần biết.
23/12/2021
Hoạt động đầu tư chứng khoán được hiểu là việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và hoạt động đầu tư này bị giới hạn trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
23/12/2021
Có một số người gọi điện mời gọi tôi đầu tư chứng khoán ngoài lãnh thổ Việt Nam, tôi thấy lợi nhuận cao muốn đầu tư nhưng không năm rõ về thủ tục pháp lý, luật sư cho tôi hỏi về tính pháp lý của hoạt động đầu tư này có đúng luật không?
30/09/2021