Bạn đang ở đây

Tư vấn Luật Đầu tư

Đăng ký mã số thuế là thủ tục mà quý doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. Vậy, các vấn đề pháp lý quy định về đăng ký mã số thuế có nội dung như thế nào?
15/07/2022
Đóng mã số thuế hay còn gọi là chấm dứt mã số thuế là một trong những thủ tục quý doanh nghiệp cần lưu ý trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. Vậy các quy định pháp lý pháp luật quy định về vấn đề này cụ thể như thế nào?
15/07/2022
Pháp luật quy định như thế nào về chấm dứt hoạt động đầu tư đối với dự án?
06/07/2022
Ngừng hoạt động của dự án đầu tư là gì? Thủ tục ngừng hoạt động dự án đầu tư thực hiện như thế nào?
05/07/2022
Hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép. Trường hợp pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư không quy định về việc cấp phép đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư, nhà đầu tư phải có tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư.
21/06/2022
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài có chấm dứt hiệu lực khi được nhà đầu tư chấm dứt hoạt động dự án đầu tư? Nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ, thủ tục gì để chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài?
21/06/2022
Hiện nay, với chính sách thu hút của Chính phủ, nhu cầu đầu tư vào thị trường Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng tăng. Vậy muốn thực hiện đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư sẽ được thực hiện thông qua hình thức nào?
19/05/2022
Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì tranh chấp được giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án.
12/05/2022
Ban Quản lý khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư là một trong số các đơn vị có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư, tùy thuộc quy mô của dự án.
25/04/2022
BBC là viết tắt của cụm từ tiếng anh Business Cooperation Contract có nghĩa là Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC là một trong những hình thức đầu tư rất phổ biến hiện nay.
24/01/2022