Bạn đang ở đây

Hợp đồng BBC có thể xem là hợp đồng hợp tác kinh doanh được không?

24/01/22 09:36:30 | Lượt xem: 63
Thời gian đọc: 6 Phút
BBC là viết tắt của cụm từ tiếng anh Business Cooperation Contract có nghĩa là Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC là một trong những hình thức đầu tư rất phổ biến hiện nay.

Thưa luật sư, xin luật sư giải thích cho tôi được biết hợp đồng BCC là gì, và các quy định của pháp luật nước ta hiện nay về loại hợp đồng này là như thế nào?
 

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Công ty Luật TNHH Hồng Bách và Cộng sự. Để có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất cho thắc mắc của bạn, Hongbach.vn có ý kiến tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý     

- Luật Đầu tư 2020

Hợp đồng BCC là gì?

Tại Điều 21 Luật Đầu tư 2020 quy định về Hình thức đầu tư như sau:

Điều 21 Hình thức đầu tư

1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.

2. Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

3. Thực hiện dự án đầu tư.

4. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

5. Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC là một những hình thức đầu tư hợp pháp và được quy định tại Điều 21 Luật Đầu tư 2020. 

BBC là viết tắt của cụm từ tiếng anh Business Cooperation Contract có nghĩa là Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC là một trong những hình thức đầu tư rất phổ biến hiện nay.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Theo quy định tại khoản 14 Điều 3 Luật Đầu tư 2020

14. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế.
Theo quy định trên, có thể thấy hợp đồng BCC là hợp đồng được ký giữa hai hay nhiều chủ thể có chung một dự án kinh doanh muốn thực hiện cùng nhau nhưng không muốn thành lập tổ chức kinh tế.

Theo quy định tại Điều 27 Luật Đầu tư 2020

Hợp đồng BCC được ký kết giữa những chủ thể nào?

Theo quy định tại Điều 27 Luật Đầu tư 2020 Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

1. Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

2. Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 38 của Luật này.

3. Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận.

Như vậy, hợp đồng BCC được ký kết giữa:

- Các nhà đầu tư trong nước

- Nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài.

Nội dung hợp đồng BCC?

Theo quy định tại Điều 28 Luật Đầu tư 2020

Điều 28. Nội dung hợp đồng BCC

1. Hợp đồng BCC bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

b) Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;

c) Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;

d) Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;

đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;

e) Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;

g) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

3. Các bên tham gia hợp đồng BCC có quyền thỏa thuận những nội dung khác không trái với quy định của pháp luật.
Ngoài ra, các bên tham gia hợp đồng BCC có quyền thỏa thuận những nội dung khác không trái với quy định của pháp luật.

Ưu điểm của hợp đồng BCC?

Không phải thành lập pháp nhân mới, cho nên sẽ nhanh chóng, tiết kiệm được thời gian và chi phí cho việc thành lập

Giúp các nhà đầu tư khắc phục được điểm yếu của mình và tận dụng được các lợi thế từ các đơn vị khác.

Khi ký hợp đồng BCC các bên độc lập và nhân danh chính mình trong quá trình hoạt động mà không bị ràng buộc bởi pháp nhân chung.

Hạn chế của hợp đồng BCC?

Vấn đề về trách nhiệm giữa các bên đối tác khi ký kết hợp đồng với bên thứ ba hiện nay vẫn chưa có những quy định cụ thể

Vấn đề về con dấu để phục vụ cho kí kết các hợp đồng với bên thứ ba nếu có bất đồng quan điểm sẽ làm cho dự án đầu tư phải dừng lại để giải quyết.

Công ty Luật TNHH Hồng Bách và Cộng sự
Trụ sở: Số 85 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.6299.6666 ; Fax: 024.62.55.88.66
Web: hongbach.vn; Email: bach@hongbach.vn

Tin tức liên quan