Bạn đang ở đây

Tư vấn Luật Xây dựng

Người bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xây dựng công trình không có giấy phép sẽ bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc phá dỡ công trình xây dựng trái phép theo quy định của pháp luật.
18/04/2022
Theo Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định 18 trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng. Trong đó, nhà thầu thi công phải lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan về hệ thống quản lý thi công xây dựng của nhà thầu.
23/03/2022
Giấy phép xây dựng được cấp không đúng quy định của pháp luật, bao gồm: Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng; giấy phép xây dựng bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp giấy phép xây dựng; giấy phép xây dựng được cấp không đúng thẩm quyền.
22/03/2022
Chủ đầu tư chỉ được phép bàn giao nhà khi công trình căn hộ/ nhà nói riêng và các công trình thuộc dự án nói chung đã được nghiệm thu và bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, an toàn theo quy định của dự án được cấp phép.
22/02/2022
Tôi đang sử dụng đất ở thị trấn, nay tôi muốn xây dựng nhà có cần xin giấy phép xây dựng không và thủ tục thực hiện như thế nào?
30/12/2021
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14.
30/12/2021
Luật Xây dựng 2014
30/12/2021
Thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà ở như thế nào?
22/12/2021