Bạn đang ở đây

Biểu mẫu

Mẫu hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
28/02/2022
Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất khi sang tên từ nguồn gốc nhà đất bao gồm: đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho.
24/02/2022
Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất.
24/02/2022
Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho lao động nam.
23/02/2022
Mẫu đơn tố cáo.
23/02/2022
Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
23/02/2022
Mẫu đơn khiếu nại.
29/12/2021
Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ.
27/12/2021
Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa phương trong tình hình mới, ngày 30/9/2021, Bộ Y tế có Công văn 8228/BYT-MTCông văn 8228/BYT-MT hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh. Luật Hồng Bách xin đăng lại toàn văn Hướng dẫn của Bộ Y tế.
05/10/2021