Bạn đang ở đây

Trọng tài Thương mại

Hiện nay một số đối tượng có thủ đoạn lợi dụng sơ hở của người dân trong việc chia sẻ hình ảnh căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ khẩu trên mạng xã hội (Zalo, Facebook...) để mua bán, sử dụng vào các hoạt động trái phép. Pháp luật Việt Nam quy định chế tài xử phạt hành vi này như thế nào?
11/08/2022
Giải quyết tranh chấp bằng hình thức trọng tài là việc giải quyết thông qua Hội đồng trọng tài hoặc trọng tài vụ việc. Việc tiến hành giải quyết tranh chấp phải tuân thủ theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010.
04/01/2022