Bạn đang ở đây

5 cơ quan có thể giải quyết tranh chấp trong đầu tư có yếu tố nước ngoài

12/05/22 14:48:03 | Lượt xem: 71
Thời gian đọc: 5 Phút
Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì tranh chấp được giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án.

Luật sư cho tôi hỏi pháp luật quy định như thế nào về các hình thức giải quyết tranh chấp liên quan đến lĩnh vực đầu tư? Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về đầu tư? Xin cảm ơn luật sư đã tư vấn!

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi tư vấn về Hongbach.vn. Với nội dung câu hỏi của bạn Luật sư Công ty Luật Hồng Bách có quan điểm tư vấn như sau:

Theo quy định tại điều 14 Luật đầu tư năm 2020 thì có các hình thức giải quyết tranh chấp liên quan đến lĩnh vực đầu tư như sau:

1. Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì tranh chấp được giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này.

5 cơ quan có thể giải quyết tranh chấp trong đầu tư có yếu tố nước ngoài.

2. Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoặc giữa nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật này được giải quyết thông qua một trong những cơ quan, tổ chức sau đây:

a) Tòa án Việt Nam;

b) Trọng tài Việt Nam;

c) Trọng tài nước ngoài;

d) Trọng tài quốc tế;

đ) Trọng tài do các bên tranh chấp thỏa thuận thành lập.

4. Tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo hợp đồng hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Có 2 hình thức trọng tài: Trọng tài vụ việc và Hội đồng trọng tài.

Trong đó, các hình thức giải quyết tranh chấp theo các phương thức được hiểu như sau:

+ Thương lượng là hình thức giải quyết tranh chấp kinh tế, theo đó các bên tự bàn bạc để thống nhất cách thức loại trừ tranh chấp mà không cần tới sự tác động hay giúp đỡ của người thứ ba. Phương án giải quyết mà các bên đạt được qua thương lượng được các bên thực hiện trên tinh thần tự nguyện

+ Hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp với sự tham gia của bên thứ ba làm trung gian hòa giải để hỗ trợ, thuyết phục các bên tranh chấp tìm kiếm các giải pháp nhằm loại trừ tranh chấp đã phát sinh.

+ Trọng tài (Arbitration) và cụ thể hơn là trọng tài thương mại (Commercial Arbitration) là phương thức giải quyết tranh chấp (Tranh chấp ở đây là các tranh chấp kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết bằng trọng tài theo quy định tại Điều 2 Luật Trọng tài thương mại 2010) do các bên thỏa thuận, có thể được sử dụng thay thế cho phương thức giải quyết tranh chấp truyền thống bằng Tòa án.

Trong đó, bao gồm 2 hình thức trọng tài: Trọng tài vụ việc và Hội đồng trọng tài.

+ Giải quyết tranh chấp ở Tòa án là việc cơ quan Tòa án có thẩm quyền tiến hành giải quyết tranh chấp giữa các bên theo trình tự, thủ tục do luật định. Việc giải quyết các tranh chấp phải đảm bảo những nguyên tắc nhất định theo quy định của luật.
Mỗi phương thức giải quyết đều có những ưu điểm và nhược điểm nhất định. Do đó, tùy vào tính chất vụ việc, thiện chí của các bên giải quyết vụ việc mà các bên lựa chọn hình thức giải quyết vụ việc nhất định trên cơ sở đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của các bên.

Trên đây là những nội dung tư vấn của Công ty chúng tôi liên quan đến vấn đề pháp lý mà Công ty bạn đang vướng mắc, nếu còn nội dung nào cần làm rõ đề nghị bạn phản hồi với Công ty chúng tôi qua địa chỉ: 

Công ty Luật TNHH Hồng Bách và Cộng sự
Địa chỉ: Số 85 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024.6299.6666: Fax: 024.62.55.88.66
Email: info@hongbach.vn; Web: hongbach.vn

Tin tức liên quan