Bạn đang ở đây

Thủ tục gia hạn hoạt động dự án đầu tư

29/09/22 09:09:03 | Lượt xem: 4
Thời gian đọc: 7 Phút
Nhà đầu tư cần đáp ứng những điều kiện gì để được gia hạn đầu tư? Thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị khi gia hạn đầu tư cần những bước nào?

Chào Luật sư! Luật sư cho tôi hỏi theo pháp luật Việt Nam thủ tục để gia hạn hoạt động của dự án đầu tư được quy định như thế nào?

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Công ty Luật TNHH Hồng Bách và Cộng sự. Để có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất cho thắc mắc của bạn, Hongbach.vn có ý kiến tư vấn như sau:

1. Các dự án được gia hạn thời gian hoạt động đầu tư.

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được quy định tại Luật đầu tư 2014 như sau:

Điều 44. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.

2. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.

Dự án không được gia hạn gồm những trường hợp được quy định tại khoản 4 Luật Đầu tư năm 2020:

a) Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên;

b) Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.

Khi dự án hết thời hạn hoạt động và dự án không thuộc trường hợp không được gia hạn. Đồng thời, đáp ứng đủ 02 điều kiện được quy định tại Điều 27 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì Nhà đầu tư được phép gia hạn thời gian hoạt động.

Điều 27. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

4. Trừ trường hợp quy định tại các điểm a và b khoản 4 Điều 44 Luật Đầu tư, nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư khi kết thúc thời hạn hoạt động được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đó nếu đáp ứng các điều kiện sau:

a) Phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (nếu có); phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị);

b) Đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với trường hợp đề nghị gia hạn sử dụng đất).

6. Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng điều kiện gia hạn hoạt động quy định tại điểm b khoản 4 Điều này nhưng không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo từng năm cho đến khi có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện theo quy định của pháp luật về đất đai. Nhà đầu tư chỉ thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án cho năm đầu tiên gia hạn. Sau khi đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Nghị định, dự án đầu tư sẽ được xem xét gia hạn thời hạn hoạt động. Tuy nhiên, thời hạn gia hạn không được quá thời hạn tối đa được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 44 Luật đất đai 2020.

Khi dự án hết thời hạn hoạt động và dự án không thuộc trường hợp không được gia hạn. Đồng thời, đáp ứng đủ 02 điều kiện được quy định tại Điều 27 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì Nhà đầu tư được phép gia hạn thời gian hoạt động. Ảnh: Internet. 

2. Về thủ tục gia hạn hoạt động của dự án đầu tư.
Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư thì thủ tục gia hạn thời gian hoạt động của dự án đầu tư được pháp luật quy định như sau:
_ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết gia hạn hoạt động của dự án đầu tư: Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Cơ quan đăng ký đầu tư (Sở Kế Hoạch và Đầu Tư; Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế) tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

_ Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền. Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ có các nội dung sau:

+ Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

+ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

+ Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

+ Cần lưu ý, đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, trong thời hạn tối thiểu 06 tháng trước khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, Nhà đầu tư thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. 

Trên đây là nội dung tư vấn của Hongbach.vn liên quan đến vấn đề pháp lý bạn đang vướng mắc, nếu còn những vấn đề chưa rõ thì bạn có thể phản hồi cho chúng tôi qua địa chỉ: 

Công ty Luật TNHH Hồng Bách và Cộng sự 
Trụ sở: Số 85 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.6299.6666; Fax: 024.62.55.88.66
Web: hongbach.vn; Email: bach@hongbach.vn

Tin tức liên quan