Bạn đang ở đây

Dịch vụ

Bà Nghiêm Thúy Băng, với tư cách người đại diện gia đình, đang hưởng quyền thừa kế đã trân trọng ngỏ lời hiến tặng Đảng, Quốc hội, Nhà nước và công chúng tác phẩm Tiến quân ca được sử dụng làm Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 1945 đến nay.
24/08/2021
Người dân từ vùng dịch về địa phương cần khai báo y tế. Trong trường hợp trốn khai báo y tế, có thể bị xử lý hành chính cao nhất 100 triệu đồng hoặc nghiêm trọng hơn, có thể bị xử lý hình sự.
23/08/2021
Trong trường chủ cớ sở đã bị xử phạt hành chính mà vẫn cố tình không chấp hành, không tuân thủ quy định phòng chống dịch thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
17/08/2021
Chi phí xét nghiệm COVID-19, đối với chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-Cov-2 bằng phương pháp RT-PCR hiện nay, Bộ Y tế hướng dẫn các đơn vị thực hiện thu phí xét nghiệm sàng lọc  là 734.0000 đồng/xét nghiệm.
16/08/2021