Bạn đang ở đây

Luật sư Tư vấn

Tiền thưởng tết 2022 theo quy định pháp luật hiện nay như thế nào và nhận được tiền thưởng tết có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?
21/01/2022
Theo Bộ luật Dân sự 2015, di chúc là ý chí của riêng người để lại tài sản mà không phụ thuộc vào các cá nhân khác.
04/01/2022
Bằng cấp, chứng chỉ là một trong các loại giấy tờ nhân thân thuộc quyền sở hữu của cá nhân, được pháp luật bảo vệ.
04/01/2022
“Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai".
04/01/2022
Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật nếu có tranh chấp với công ty thì phải thông qua Hòa giải viên lao động trước mới có thể khởi kiên công ty ra tòa án nhân dân.
04/01/2022
Viện kiểm sát cấp tỉnh kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị tha tù trước hời hạn có điều kiện bảo đảm đúng điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
29/12/2021
Chủ cơ sở kinh doanh không tuân thủ quy đinh phòng chống dịch covid có bị xử lý hình sự không?
23/12/2021
Phải làm gì khi bị người khác lấy thông tin cá nhân đăng bài để bịa đặt sai sự thật?
23/12/2021
Người tố cáo có quyền rút toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo. Việc rút tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản.
15/12/2021
Khiếu nại và tố cáo là một trong các quyền cơ bản của công dân được quy định tại Điều 30 Hiến Pháp 2013: "Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân".
15/12/2021