Bạn đang ở đây

Tư vấn Luật Đầu tư

Công ty 100% vốn nước ngoài có thể chuyển nhượng dự án được không? Các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do chuyển nhượng dự án gồm những gì?
30/12/2021
Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam cần thực hiện các thủ tục gì?
23/12/2021
Các giá trị pháp lý của đồng Bitcoin trên thị trường Việt Nam mà bạn cần biết.
23/12/2021
Hoạt động đầu tư chứng khoán được hiểu là việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và hoạt động đầu tư này bị giới hạn trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
23/12/2021
Có một số người gọi điện mời gọi tôi đầu tư chứng khoán ngoài lãnh thổ Việt Nam, tôi thấy lợi nhuận cao muốn đầu tư nhưng không năm rõ về thủ tục pháp lý, luật sư cho tôi hỏi về tính pháp lý của hoạt động đầu tư này có đúng luật không?
30/09/2021
Trong Luật Đầu tư năm 2021 sửa đổi, kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã bị loại khỏi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, mà chính thức được chuyển vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.
20/09/2021
Thủ tục thành lập Công ty năm 2021 cần những gì? Trình tự thủ tục sẽ như thế nào?
20/09/2021