Bạn đang ở đây

Tư vấn Luật Đầu tư

Có một số người gọi điện mời gọi tôi đầu tư chứng khoán ngoài lãnh thổ Việt Nam, tôi thấy lợi nhuận cao muốn đầu tư nhưng không năm rõ về thủ tục pháp lý, luật sư cho tôi hỏi về tính pháp lý của hoạt động đầu tư này có đúng luật không?
30/09/2021
Trong Luật Đầu tư năm 2021 sửa đổi, kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã bị loại khỏi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, mà chính thức được chuyển vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.
20/09/2021
Thủ tục thành lập Công ty năm 2021 cần những gì? Trình tự thủ tục sẽ như thế nào?
20/09/2021
Hoạt động đầu tư chứng khoán được hiểu là việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và hoạt động đầu tư này bị giới hạn trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
13/09/2021