Bạn đang ở đây

Tư vấn Luật Hành chính

Việc quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại một cách cụ thể sẽ tránh việc đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại cũng như tránh được sự chồng chéo về thẩm quyền từ đó nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại hành chính.
07/01/2022
Khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp những khoản phí nhưng nếu khó khăn, nhiều đối tượng có thể làm thủ tục được ghi nợ tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ nhà đất.
04/01/2022
Pháp luật về tố cáo là công cụ pháp lý quan trọng để công dân, cơ quan, tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, lợi ích của Nhà nước, của xã hội và của người khác khi bị xâm phạm. Việc tố cáo sẽ góp phần kiểm soát chặt chẽ các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó đẩy lùi các tệ nạn xã hội, những hành vi thiếu trách nhiệm trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức.
25/12/2021
Để tặng bất động sản (nhà chung cư, đất và tài sản khác gắn liền với đất...) bạn có thể ủy quyền cho Luật sư để làm các thủ tục cần thiết. Nếu bạn tự làm, Luật sư hướng dẫn bạn chi tiết các bước làm thủ tục tặng nhà cho con.
21/12/2021
Tôi không đồng ý với Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện có thể khởi kiện được không?
20/11/2021
Tôi vượt đèn đỏ và bị cảnh sát giao thông phạt 800.000 đồng. Cơ sở nào để họ quy định mức tiền phạt đó?
17/11/2021
Hết thời hiệu khiếu nại nhưng tôi vẫn gửi đơn đề nghị giải quyết khiếu nại. Trên cơ sở đó cơ quan có thẩm quyền ban hành Thông báo về việc giải quyết đơn thư của tôi. Vậy, tôi có khiếu kiện đối với Thông báo này được không?
06/11/2021
Theo quy định của pháp luật thì trong thời hạn bao nhiêu ngày kể ngày lập biên bản vi phạm hành chính thì cơ quan có thẩm quyền phải ban hành Quyết định xử phạt hành chính?
06/11/2021
Tôi không có bảo hiểm xe máy, khi tham gia giao thông bị cảnh sát giao thông xử phạt 300.000 đồng. Việc xử phạt không lập Biên bản có đúng quy định của pháp luật không?
06/11/2021
Tôi nộp đơn khởi kiện hành chính yêu cầu Toà án sửa đổi, bổ sung quyết định hành chính thu hồi đất. Tuy nhiên, Toà án đã yêu cầu Toà án tôi phải sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện do một số thông tin chưa rõ ràng.
04/11/2021