Bạn đang ở đây

Tư vấn Luật Xây dựng

Tôi đang sử dụng đất ở thị trấn, nay tôi muốn xây dựng nhà có cần xin giấy phép xây dựng không và thủ tục thực hiện như thế nào?
04/10/2021