Bạn đang ở đây

Tư vấn Luật Lao động

Do gặp khó khăn bởi ảnh hưởng từ đại dịch Covid - 19 nên Công ty tôi muốn chuyển người lao động làm các công việc khác so với công việc đã thoả thuận tại Hợp đồng lao động thì có được không?
14/10/2021
Công ty tôi muốn xây dựng thương lượng tập thể với người lao động. Luật sư hãy tư vấn cho Công ty tôi về thủ tục thương lượng tập thể với người lao động?
14/10/2021
Công ty tôi có vài người lao động vi phạm kỷ luật lao động, nhưng do Công ty mới thành lập chưa nắm rõ về thủ tục tiến hành xử lý kỷ luật lao động. Luật sư có thể tư vấn cho Công ty tôi về thủ tục tiến hành thủ tục xử lý kỷ luật lao đông được không?
06/10/2021
Do sơ suất tôi làm hỏng thiết bị cắt gạch của Nhà máy. Vậy, tôi có phải đền bù cho Công ty không?
06/10/2021
Do dịch bệnh nhiều công ty phải ngừng hoạt động. Doanh nghiệp và người lao động cần làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp?
27/09/2021
Người lao động được hưởng quyền và lợi ích như thế nào khi nhiễm Covid - 19 trong quá trình lao động?
24/09/2021
Khi làm việc online tại nhà do dich COVID-19 thì doanh nghiệp có phải trả lương cho người lao động không?
24/09/2021
Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 59/2015/TT BLĐTBXH hướng dẫn quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
08/09/2021