Bạn đang ở đây

Tư vấn Luật Nhà ở

Việc cho ở nhờ nhà hay cho mượn đất là việc một người có nhà đất cho người khác mượn hay ở nhờ trên nhà đất mà người đó làm chủ. Khi cho mượn nhà, cần lưu ý điều gì?
07/01/2022
Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với nhà ở và người sử dụng nhà được pháp luật quy định như thế nào?
06/01/2022
Những năm gần đây, lượng người nước ngoài đến Việt Nam liên tục tăng. Song song với đó là những vấn đề về chính sách, pháp lý áp dụng cho người nước ngoài cần được giải thích, làm rõ. Một trong số các vấn đề lớn là pháp luật về nhà ở đối với nước ngoài tại Việt Nam.
18/10/2021
Các hộ dân trong toà nhà của tôi đều treo băng rôn, khẩu hiệu để yêu cầu Chủ đầu tư bàn giao Sổ hồng. Chủ đầu tư cho rằng chúng tôi đang thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Vậy, trong trường hợp này chúng tôi có vi phạm pháp luật không ?
04/10/2021
Tôi mua căn hộ chung cư chưa được cấp Sổ hồng, nay tôi có nhu cầu chuyển nhượng cho người khác thì có được không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?
01/10/2021
Muốn xây nhà trên đất vườn thì cần thủ tục chuyển đổi mục địch sử dụng đất? Tại sao phải cần xin chuyển đổi mục địch sử dụng đất?
27/09/2021
Các bước để hoàn tất thủ tục cho, tặng nhà, chung cư, tài sản đúng pháp luật.
17/09/2021
Quỹ bảo trì chung cư được sử dụng với mục đích gì? Các bước thủ tục bàn giao cưỡng chế Quỹ bảo trì chung cư sẽ làm như thế nào?
15/09/2021