Bạn đang ở đây

Tư vấn Luật Thuế

Nếu chậm nộp thuế thì Nhà nước sẽ phạt như thế nào? Làm cách nào để tránh việc chậm nộp thuế?
30/12/2021
Hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả cá nhân của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện mua, bán tại chợ trong khu kinh tế cửa khẩu... là đối tượng thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.
14/12/2021
Thời gian gần đây tôi thấy một số người có thực hiện việc mua bán hoa lan đột biến với giá hàng trăm tỷ. Vậy với những giao dịch này thì nhà nước tính thuế như thế nào ?
04/10/2021
Chuyển nhượng giữa các pháp nhân cần những gì? Thủ tục các bước như thế nào?
13/09/2021