Bạn đang ở đây

Tư vấn Luật Thuế

Thời gian gần đây tôi thấy một số người có thực hiện việc mua bán hoa lan đột biến với giá hàng trăm tỷ. Vậy với những giao dịch này thì nhà nước tính thuế như thế nào ?
04/10/2021
Chuyển nhượng giữa các pháp nhân cần những gì? Thủ tục các bước như thế nào?
13/09/2021