Bạn đang ở đây

Tư vấn Luật Thừa kế

Trước lúc qua đời cha tôi nói để lại cho chị gái tôi thửa đất. Vậy luật sư cho tôi hỏi cha nói vậy thì có giá trị pháp lý với các bên hay không?
20/10/2021
Các bước để hoàn tất thủ tục cho, tặng nhà, chung cư, tài sản đúng pháp luật.
17/09/2021