Bạn đang ở đây

Phải làm gì khi không được thanh toán hoa hồng môi giới?

18/03/22 09:22:42 | Lượt xem: 49
Thời gian đọc: 0 Phút
Làm dự án nhưng công ty không thanh toán hoa hồng môi giới. Vậy trong trường hợp này phải xử lý như thế nào? Trên kênh Truyền hình Quốc hội, Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty luật Hồng Bách và Cộng sự có buổi tư vấn trực tuyến.

Tin tức liên quan