Bạn đang ở đây

Mẹ chỉ cho 3 anh em trai, các chị gái về đòi đất thì có được không?

20/04/22 15:37:39 | Lượt xem: 110
Thời gian đọc: 0 Phút
Gia đình có 7 anh chị em, các chị gái đi lấy chồng, nay về đòi chia đất. Đất lại được "đổi" từ đất ruộng về đất ở. Tình huống của anh Chữ ở Hải Dương gọi đến chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Quốc hội đã được Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật Hồng Bách và Cộng sự trả lời.

Tin tức liên quan