Bạn đang ở đây

Chồng qua đời, anh em nhà chồng đòi đất, khởi kiện tới Tòa Tối cao

18/05/22 09:16:11 | Lượt xem: 7
Thời gian đọc: 0 Phút
Chị Hà có mảnh đất từ năm 1986. Sau khi chồng mất, suốt gần 20 năm, anh chị em nhà chồng bắt đầu khởi kiện tranh chấp quanh mảnh đất của chị. Tình huống của chị Hà gọi đến chương trình truyền hình trực tiếp của Truyền hình Quốc hội đã được Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật Hồng Bách và Cộng sự trả lời.

Tin tức liên quan