Bạn đang ở đây

Tài liệu hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc người bệnh Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà

17/12/21 10:09:05 | Lượt xem: 7
Thời gian đọc: 1 phút
Sở Y tế Hà Nội ban hành Tài liệu hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc người bệnh Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà

Tin tức liên quan