Bạn đang ở đây

Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán mới nhất

06/05/22 13:53:10 | Lượt xem: 14
Thời gian đọc: 2 Phút
Ngày 28/4/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 25/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Thông tư 25/2022/TT-BTC áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo nội dung Thông tư 25/2022/TT-BTC lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán quy định như sau:
Cấp mới:

- Môi giới chứng khoán: 20 triệu đồng/giấy phép

- Tự doanh chứng khoán: 60 triệu đồng/giấy phép

- Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 100 triệu đồng/giấy phép

- Tư vấn đầu tư chứng khoán: 20 triệu đồng/giấy phép

Thông tư 25/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Cấp lại:

- Cấp lại, điều chỉnh, cấp đổi giấy phép : 02 triệu đồng/lần cấp

- Cấp giấy phép thành lập sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty chứng khoán: 02 triệu đồng/lần cấp

Thông tư 25/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2022 và thay thế Thông tư 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

Công ty Luật TNHH Hồng Bách và Cộng sự
Trụ sở: Số 85 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024.6299.6666 ; Fax: 024.62.55.88.66
Web: hongbach.vn; Email: bach@hongbach.vn

Xem chi tiết và tải Thông tư 25/2022/TT-BTC tại đây:

Tệp đính kèm: 

Tin tức liên quan