Bạn đang ở đây

Hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tư pháp

27/06/22 14:39:48 | Lượt xem:
Thời gian đọc: 3 Phút
Ngày 21/6/2022, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 04/2022/TT-BTP hướng dẫn về hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tư pháp.

Thông tư 04/2022/TT-BTP áp dụng đối với các đối tượng sau:

- Đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp gồm:

+ Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ;

+ Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục thuộc bộ;

+ Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục thuộc bộ.

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp.

- Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý này được thực hiện theo hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Thông tư 04/2022/TT-BTP hướng dẫn về hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tư pháp. 
Ảnh minh họa: Internet. 

Theo nội dung Thông tư 04/2022/TT-BTP, hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tư pháp bao gồm:

1. Văn bản đề nghị thành lập Hội đồng quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập; văn bản đề nghị thành lập Hội đồng quản lý của đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có), cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục, thuộc tổng cục thuộc bộ là cục, tổng cục thuộc bộ; cấp trên trực tiếp của đơn vị công lập thuộc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là Sở Tư pháp;

2. Đề án thành lập Hội đồng quản lý;

3. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý;

4. Các tài liệu chứng minh đủ điều kiện thành lập Hội đồng quản lý theo quy định;

5. Biên bản họp liên tịch và Hội nghị cán bộ chủ chốt;

6. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập Hội đồng quản lý;

7. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

Thông tư 04/2022/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 05/8/2022.

Công ty luật TNHH Hồng Bách và cộng sự
Trụ sở: Số 85 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024.6299.6666 ; Fax: 024.62.55.88.66
Web: hongbach.vn; Email: bach@hongbach.vn

Xem chi tiết và tải Thông tư 04/2022/TT-BTP tại đây:
 

Tệp đính kèm: 

Tin tức liên quan