Bạn đang ở đây

Quyền chấm dứt hợp đồng lao động.

15/07/21 16:04:00 | Lượt xem: 1
Thời gian đọc: 2 mins
Luật sư Nguyễn Hồng Bách trả lời:             Tại điểm b khoản 1 Điều 38 - Bộ luật Lao Động quy định, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp: “Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại Điều 85 của Bộ luật này”.           Tại điểm c khoản 1 Điều 85 có quy định hình thức xử lý kỷ luật sa thải được áp dụng trong trường hợp: “Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong một năm mà không có lý do chính đáng”.           Căn cứ các quy định trên, nếu người lao động đã tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong một tháng, hoặc 20 ngày cộng dồn trong trong một năm mà không có lý do chính đáng thì bạn có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ với người này.           Trong trường hợp chấm dứt HĐLĐ với các lao động trên, xí nghiệp phải tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về lao động. 

Tin tức liên quan