Bạn đang ở đây

hợp pháp

Em dâu tự ý sang tên sổ đỏ khi chưa được sự đồng ý của gia đình thì có hợp pháp không?

Thời gian đọc: 0 Phút
Em dâu tự ý sang tên sổ đỏ khi chưa được sự đồng ý của những người có tên trong sổ đỏ có hợp pháp không? Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty luật Hồng Bách và Cộng sự giải đáp về vấn đề này.