Bạn đang ở đây

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

15/07/21 16:04:00 | Lượt xem:
Thời gian đọc: 2 Phút

Luật sư Nguyễn Hồng Bách trả lời:     Theo Điều 102,103 Luật hôn nhân gia đình năm 2000; Điều 3 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10-7-2002 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật hôn nhân gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; Thông tư 07/2002/TT-BTP ngày 16-12-2002 của Bộ Tư Pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10-7-2002; Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21-7-2006 do Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ –CP ngày 10-7-2002 của Chính phủ, Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và theo hướng dẫn của phòng Văn Hoá và Kinh tế Đài Bắc tại Hà Nội, bạn phải có các tài liệu sau: Người Đài Loan: Hộ chiếu, giấy độc than, nếu đã ly hôn phải có quyết định hoặc bản án ly hôn, 1 ảnh 4x6. Người Việt Nam (cần bản sao chứng thực); Sơ yếu lý lịch, Giấy khai sinh, hộ khẩu , hộ chiếu, xác nhận tình trạng hôn nhân, 1 ảnh 4x6. Khi đầy đủ hồ sơ, hai bạn trực tiếp lên Phòng Văn Hoá và Kinh tế Đài Bắc tại Hà Nội để phỏng vấn và làm các thủ tục khác nhau theo quy định tại các văn bản nêu trên. Theo báo Nông Thôn Ngày Nay số ra ngày 22/02/2010   Văn phòng Luật sư Hồng Bách và Cộng sự. Số 6 - Đường Trung Yên 3, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 84.4. 37868574 Fax: 84.4. 37868575. Website: www.hongbach.vn    

Tin tức liên quan