Bạn đang ở đây

Thời hạn tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự là bao lâu?

15/07/21 16:04:00 | Lượt xem: 132
Thời gian đọc: 3 mins
             "Tôi là nguyên đơn trong một án dân sự kiện đòi tài sản. Tháng 3/2008, Toà án đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án và đến nay vẫn chưa tiến hành giải quyết vụ án. Xin hỏi Toà án được phép tạm đình chỉ giải quyết vụ án trong các trường hợp nào?   Thời hạn tạm đình chỉ giải quyết vụ án là bao lâu?". (Lương Quang Quyền- Hải Dương)   Luật sư Nguyễn Hồng Bách  trả lời: Tại Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự quy định Toà án tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong các trường hợp sau: “1. Đương sự là cá nhân đã chết, cơ quan, tổ chức đã sáp nhập, chia, tách, giải thể mà chưa có cá nhân, cơ quan, tổ chức kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của cá nhân, cơ quan, tổ chức đó. 2. Một bên đương sự là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự mà chưa xác định được người đại diện theo pháp luật. 3. Chấm dứt đại diện hợp pháp của đương sự mà chưa có người thay thế. 4. Cần đợi kết quả giải quyết vụ án khác có liên quan hoặc sự việc được pháp luật quy định là phải do cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước mới giải quyết được vụ án. 5. Các trường hợp khác mà pháp luật có quy định.”   Và theo quy định của Điều 191 Bộ luật tố tụng dân sự: “Toà án tiếp tục giải quyết vụ án dân sự bị tạm đình chỉ khi lý do tạm đình chỉ không còn.” Căn cứ vào quy định trên, Toà án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án dân sự bị tạm đình chỉ khi căn cứ tạm đình chỉ vụ án (được quy định tại Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự) không còn. Nếu bạn có đủ căn cứ chứng minh lý do tạm đình chỉ giải quyết vụ án không còn, thì bạn có thể cung cấp các chứng cứ đó cho Toà án và yêu cầu Toà án tiếp tục giải quyết vụ án. 

Tin tức liên quan