Bạn đang ở đây

Trường hợp nào chấm dứt hợp đồng lao động?

15/07/21 16:04:00 | Lượt xem:
Thời gian đọc: 2 mins

 Luật sư Nguyễn Hồng Bách trả  lời:  Tại  điểm b khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động quy định, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp: “Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại Điều 85 của Bộ luật này”.       Tại  điểm c khoản 1 Điều 85 có quy định hình thức xử  lý kỷ luật sa thải được áp dụng trong trường hợp: “Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày trong một năm mà không có lý do chính đáng”.       Căn cứ vào các quy định trên, nếu người lao động trên  đã tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong một tháng, hoặc 20 ngày cộng dồn trong một năm mà không có lý do chính đáng thì bạn có quyền  đơn phương chấm dứt HĐLĐ với người lao động này. Trong trường hợp chấm dứt HĐLĐ với các lao động trên, Xí nghiệp phải tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về lao động có liên quan.