Bạn đang ở đây

Làm gì khi không đồng ý với kết luận của Thanh tra?

15/07/21 16:04:00 | Lượt xem: 2
Thời gian đọc: 3 mins
Luật sư Nguyễn Hồng Bách trả lời: Nếu bạn có những căn cứ, chứng cứ chứng minh nội dung kết luận thanh tra, xác minh của Thanh tra huyện là không đúng, trái quy định của pháp luật, căn cứ vào Điều 69 - Luật Khiếu nại, Tố cáo năm 1998, được sửa đổi, bổ sung năm 2004 và năm 2005 (Luật KNTC): “Trong trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải quyết thì người tố cáo có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo; thời hạn giải quyết được thực hiện theo quy định tại Điều 67 của Luật này”, bạn có thể: - Trong trường hợp Chủ tịch UBND cấp huyện chưa có Quyết định xử lý việc tố cáo, bạn có thể gửi đơn đến Thanh tra huyện, Chủ tịch UBND huyện kiến nghị về những điểm chưa đúng, trái pháp luật trong kết luận của Thanh tra huyện. - Trong trường hợp Chủ tịch UBND huyện đã có Quyết định xử lý việc tố cáo và nội dung Quyết định đó thống nhất với kết luận của Thanh tra huyện, bạn có thể làm đơn tố cáo sự việc với Chủ tịch UBND cấp tỉnh, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết việc tố cáo của bạn theo đúng quy định của pháp luật. Theo quy định của pháp luật, người tố cáo có nghĩa vụ: “trình bày trung thực về nội dung tố cáo”,“chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật” (Khoản 2 - Điều 57 - Luật KNTC); Người tố cáo sai sự thật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật (Điều 100 - Luật KNTC). Do đó, bạn phải trình bày trung thực về nội dung tố cáo, nên cung cấp cho người có thẩm quyền giải quyết tố cáo những căn cứ, chứng cứ chứng minh cho việc tố cáo của mình là đúng sự thật.  

Tin tức liên quan