Bạn đang ở đây

Luật sư Tư vấn

Chi phí xét nghiệm COVID-19, đối với chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-Cov-2 bằng phương pháp RT-PCR hiện nay, Bộ Y tế hướng dẫn các đơn vị thực hiện thu phí xét nghiệm sàng lọc  là 734.0000 đồng/xét nghiệm.
16/08/2021