Bạn đang ở đây

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự

23/01/22 22:36:02 | Lượt xem: 3
Thời gian đọc: 3 Phút
Ngày 12 tháng 11 năm 2021, Quốc hội thông qua Luật số 02/2021/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Quốc hội đã thông qua, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự như sau:

Thứ nhất, chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155 và 156 của Bộ Luật hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết.” Bỏ trường hợp áp dụng đối với khoản 1 Điều 226 Bộ Luật hình sự.

Thứ hai, vẫn giữ nguyên quy định chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155 và 156 Bộ Luật hình sự khi có yêu cầu của bị hại. Cụ thể:

- Điều 134: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác;

- Điều 135: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh;

- Điều 136: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;

- Điều 138: Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác;

- Điều 139: Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính;

- Điều 141: Tội hiếp dâm;

- Điều 143: Tội cưỡng dâm;

- Điều 155: Tội làm nhục người khác;

- Điều 156: Tội vu khống.

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/12/2021.

Công ty Luật TNHH Hồng Bách và Cộng sự
Trụ sở: Số 85 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.6299.6666 ; Fax: 024.62.55.88.66
Web: hongbach.vn; Email: bach@hongbach.vn

Xem chi tiết và tải Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2021 tại đây: