Bạn đang ở đây

Phải làm gì khi không được thanh toán hoa hồng môi giới?

23/01/22 23:23:17 | Lượt xem: 19
Thời gian đọc: 0 Phút
làm dự án nhưng công ty không thanh toán hoa hồng môi giới. Vậy trong trường hợp này phải xử lý như thế nào?

Tin tức liên quan