Bạn đang ở đây

Hỏi đáp Pháp luật

Theo quy định tại khoản 1 điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020 thì tài sản góp vốn trong doanh nghiệp có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng đồng Việt Nam.
07/01/2022
Việc quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại một cách cụ thể sẽ tránh việc đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại cũng như tránh được sự chồng chéo về thẩm quyền từ đó nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại hành chính.
07/01/2022
Việc cho ở nhờ nhà hay cho mượn đất là việc một người có nhà đất cho người khác mượn hay ở nhờ trên nhà đất mà người đó làm chủ. Khi cho mượn nhà, cần lưu ý điều gì?
07/01/2022
Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với nhà ở và người sử dụng nhà được pháp luật quy định như thế nào?
06/01/2022
"Đất dịch vụ” nằm trong nhóm đất phi nông nghiệp, cụ thể như sau: “Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm".
04/01/2022
Theo Bộ luật Dân sự 2015, di chúc là ý chí của riêng người để lại tài sản mà không phụ thuộc vào các cá nhân khác.
04/01/2022
Bằng cấp, chứng chỉ là một trong các loại giấy tờ nhân thân thuộc quyền sở hữu của cá nhân, được pháp luật bảo vệ.
04/01/2022
Khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp những khoản phí nhưng nếu khó khăn, nhiều đối tượng có thể làm thủ tục được ghi nợ tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ nhà đất.
04/01/2022
Người dân muốn khởi kiện đến Tòa án để giải quyết việc tranh chấp thì phải thực hiện thế nào để được Tòa án thụ lý giải quyết?
04/01/2022
Khuyến mại là một trong những phương thức nhằm kích ứng hành vi mua hàng của khách hàng. Đây đang là một trong những phương pháp được ưu tiên sử dụng của các công ty, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh.
04/01/2022