Bạn đang ở đây

Văn bản Pháp luật mới

Ngày 14/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 08/2021/TT-BTTTT quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.
19/10/2021
Mới đây, Tòa án Nhân dân Tối cao - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch 02/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 12/8/2021 quy định về quan hệ phối hợp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục tạm đình chỉ và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.
18/10/2021
Mới đây, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.
15/10/2021
Ngày 08/10, Chính phủ ban hành Nghị quyết 127/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021.
15/10/2021
Ngày 04/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1661/QĐ-TTG phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.
14/10/2021
Ngày 10/10/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 30/2021/QĐ-TTg về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022.
14/10/2021
Ngày 07/10/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 27/2021/TT-BGDĐT ban hành quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.
14/10/2021
Ngày 29/9/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế.
13/10/2021
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 29/2021/QĐ-TTg ngày 06/10/2021 quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt.
13/10/2021
Ngày 06/10/2021 Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn số 3138/BHXH-CSXH gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.
13/10/2021