Bạn đang ở đây

Trình tự thủ tục tiến hành xử lý kỷ luật lao động theo Bộ luật lao động 2020

21/10/21 11:21:09 | Lượt xem: 4
Thời gian đọc: 6 Phút
Công ty tôi có vài người lao động vi phạm kỷ luật lao động, nhưng do Công ty mới thành lập chưa nắm rõ về thủ tục tiến hành xử lý kỷ luật lao động. Luật sư có thể tư vấn cho Công ty tôi về thủ tục tiến hành thủ tục xử lý kỷ luật lao đông được không?

Câu hỏi: Kính thưa Luật sư Doanh nghiệp của tôi đang muốn xử lý kỷ luật một vài trường hợp người lao động vi phạm nội quy lao động của Công ty. Tuy nhiên, do doanh nghiệp mới thành lập và chưa thực hiện việc xử lý kỷ luật bao giờ nên chưa có kinh nghiệm trong việc xử lý kỷ luật. Vậy, luật sư có thể tư vấn cho tôi về thủ tục tiến hành xử lý kỷ luật được không? Xin cảm ơn luật sư.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Với nội dung câu hỏi của bạn luật sư có quan điểm tư vấn như sau:

  1. Về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động.

Doanh nghiệp của bạn chỉ có thể xử lý người lao động vi phạm kỷ luật trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày người lao động thực hiện hành vi vi phạm kỷ luật, nếu người lao động thực hiện hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của Công ty bạn thì thời hiệu xử lý kỷ luật trong các trường hợp này là 12 tháng.

  1. Các trường hợp không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động thuộc các trường hợp sau:

+ Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

+ Đang bị tạm giữ, tạm giam;

+ Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật này;

+ Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

+ Người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

  1. Các hình thức xử lý kỷ luật lao động.

+ Khiển trách.

+ Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng.

+ Cách chức.

+ Sa thải.

Căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm kỷ luật thì Công ty bạn quyết định các hình thức xử lý kỷ luật lao động phù hợp đối với người lao động vi phạm. Và mỗi hành vi vi phạm kỷ luật lao động chỉ bị áp dụng 01 hình thức xử lý kỷ luật lao động.

  1. Các hành vi nghiêm cấm trong quá trình xử lý kỷ luật lao động;

+ Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động.

+ Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

+ Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định

Luật Hồng Bách - Ảnh minh hoạ
 
  1. Về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động thực hiện như sau:

Bước 1: Thực hiện thông báo về họp xử lý kỷ luật lao động;

Ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động, Công ty bạn thực hiện việc thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, họ tên người bị xử lý kỷ luật lao động, hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật lao động đến các thành phần phải tham dự họp gồm đại diện tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên; và chính người lao động, bảo đảm các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp;

Bước 2: Xác nhận về việc tham dự họp;

Khi nhận được thông báo của Công ty bạn về việc họp xử lý kỷ luật lao động thì các thành phần phải tham dự họp nêu trên phải xác nhận tham dự cuộc họp với Công ty bạn. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự không thể tham dự họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo thì người lao động và Công ty bạn thỏa thuận việc thay đổi thời gian, địa điểm họp; trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì Công ty bạn có quyền quyết định thời gian, địa điểm họp;

Bước 3: Tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động;

Trên cơ sở thông báo về việc họp xử lý kỷ luật lao động thì Công ty bạn tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động theo thời gian, địa điểm đã thông báo được nêu tại bước 1 hoặc bước 2 trên. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự họp nêu trên không xác nhận tham dự cuộc họp hoặc vắng mặt thì Công ty bạn vẫn tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động.

Lưu ý: Nội dung cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự cuộc họp, trường hợp có người không ký vào biên bản thì người ghi biên bản nêu rõ họ tên, lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản.

Như vậy, sau khi thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên thì Công ty bạn đã thực hiện xong việc xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật của Công ty bạn.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật sư liên quan đến vấn đề pháp lý bạn đang vướng mắc, để được tư vấn chi tiết hơn thì bạn có thể phản hồi cho chúng tôi qua địa chỉ:

Công ty Luật TNHH Hồng Bách và Cộng sự

Trụ sở: Phòng 403, tầng 4 số 85 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.6299.6666;              Fax: 024.62.55.88.66

Web: hongbach.vn;                                         Email: bach@hongbach.vn

 

Tin tức liên quan