Bạn đang ở đây

Thành viên

Luật sư Đỗ Văn Đương từng là Ủy viên thường trực Ủy ban tư pháp của Quốc hội khóa XIII, Phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 2016 - 2020.
Luật sư Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Chủ tịch Hội đồng sáng lập, Công ty Luật TNHH Hồng Bách và Cộng sự.
Luật sư Luật sư Trương Thị Pha - Tổng Giám đốc Công ty Luật TNHH Hồng Bách và Cộng sự
Luật sư Nguyễn Thị Phương Anh, Phó trưởng phòng tranh tụng, Công Ty Luật TNHH Hồng Bách và Cộng sự.
Luật sư Trưởng phòng Tranh tụng, Công ty Luật TNHH Hồng Bách và Cộng sự.
Luật sư Hà Thiên Thư đã có gần 7 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật về Doanh nghiệp, Đầu tư, Lao động, Bất động sản, giải quyết tranh chấp trong và ngoài tố tụng.
Luật sư Lý Đức Thành Nam có 5 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng trong các lĩnh vực Hình sự, Đất đai, Hôn nhân và gia đình, Đại diện ngoài tố tụng.