Bạn đang ở đây

Soạn điều lệ cho công ty TNHH cần những điều kiện gì?

21/10/21 12:31:55 | Lượt xem: 14
Thời gian đọc: 9 Phút
Điều lệ công ty là văn bản thỏa thuận giữa những chủ sở hữu công ty với nhau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc được sửa đổi trong quá trình hoạt động. Soạn điều lệ đối với công ty TNHH một cách đúng nhất gồm những bước nào?

Câu hỏi: Chào Luật sư! Hiện nay tôi đang muốn thành lập công ty TNHH nhưng chưa biết cách soạn thảo điều kệ để đăng ký thành lập công ty. Mong Luật sư tư vấn giúp tôi về cách sạn thảo điều lệ một cách phù hợp. Nếu được tôi mong muốn được bên công ty Luật xây dựng điều lệ giúp tôi.

Cảm ơn!

Luật Hồng Bách xin cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng các dịch vụ pháp lý do Công ty chúng tôi cung cấp. Với nội dung câu hỏi của bạn, Luật sư có quan điểm tư vấn như sau:

Điều lệ công ty là gì?

Điều lệ công ty là văn bản thỏa thuận giữa những chủ sở hữu công ty với nhau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc được sửa đổi trong quá trình hoạt động. Đây là sự cam kết, ràng buộc các thành viên trong một quy định chung cũng như đặt ra các nguyên tắc cơ bản trong nội bộ doanh nghiệp về tổ chức, quản lý doanh nghiệp. Theo đó, điều lệ được ví như một bản Hiến pháp của doanh nghiệp. Tất cả các văn bản, quyết định của doanh nghiệp được ban hành không được trái với điều lệ công ty và pháp luật. Tuy nhiên, việc soạn thảo điều lệ công ty phải trên cơ sở các quy định của luật doanh nghiệp.

Loại hình kinh doanh nào cần xây dựng điều lệ công ty?

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2020, các loại hình doanh nghiệp như công ty hợp danh, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty TNHH một thành viên, công ty cổ phần đều phải có điều lệ công ty. Đối với doanh nghiệp tư nhân không bắt buộc phải có điều lệ nhưng để dễ dàng trong việc quản lý, vận hành, chủ doanh nghiệp tư nhân nên cân nhắc soạn thảo điều lệ hoặc quy chế nội bộ cho doanh nghiệp của mình.

Nội dung cơ bản của điều lệ công ty

Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. Dù thuộc trường hợp nào thì một bản điều lệ phải có các nội dung chủ yếu được quy định tại điều 24 luật doanh nghiệp 2020 như sau:

Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

Ngành, nghề kinh doanh;

Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

Cơ cấu tổ chức quản lý;

Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;

Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;

Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

Các mẫu điều lệ công ty phổ biến

Hiện nay, điều lệ công ty đều phải có các nội dung chủ yếu như đã phân tích ở trên. Ngoài ra, tùy vào loại hình doanh nghiệp cũng như định hướng phát triển, quản trị mà chúng ta phải xây dựng mẫu điều lệ hoạt động khác nhau để phù hợp với doanh nghiệp của mình. Dưới đây là mẫu điều lệ mới nhất theo tinh thần của luật doanh nghiệp 2020 của các loại hình doanh nghiệp phổ biến gồm.

Mẫu điều lệ công ty cổ phần;

Mẫu điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên;

Mẫu điều lệ công ty TNHH một thành viên.

Hướng dẫn cách soạn thảo điều lệ công ty

Hướng dẫn cách soạn thảo điều lệ công ty

Để soạn thảo điều lệ doanh nghiệp, trước tiên các cổ đông phải tiến hành họp, thỏa thuận với nhau về những nội dung cơ bản trong cơ cấu, tổ chức, hoạt động cũng như định hướng quản trị của doanh nghiệp. Sau đó, cần liệt kê các nội dung bắt buộc phải có theo luật doanh nghiệp 2020 như chúng tôi đã phân tích ở mục 3 trên đây. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể thêm các nội dung khác để linh hoạt trong việc soạn thảo, áp dụng điều lệ. Tuy nhiên, cần lưu ý những điều khoản này không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Nguyên tắc khi soạn thảo điều lệ công ty

Điều lệ được ví như bản Hiến pháp của doanh nghiệp. Do đó, khi viết điều lệ công ty chúng ta phải tuân theo các nguyên tắc cơ bản như sau:

Điều lệ không được trái với quy định của pháp luật (quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, pháp luật về thuế, kế toán…).

Điều lệ là một hợp đồng nhiều bên dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thoả thuận để quy định các quyền và nghĩa vụ của các bên, tổ chức, quản lý, hoạt động của Công ty.

Điều lệ công ty phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Dịch vụ soạn thảo điều lệ công ty của luật Hồng Bách và Cộng sự

Do đặc thù của từng công ty, ngành nghề nên bạn có thể liên hệ trực tiếp  với chúng tôi hoặc qua văn phòng để được tư vấn cụ thể đối với vấn đề của bạn.

Công ty Luật TNHH Hồng Bách và Cộng sự

Trụ sở: Phòng 403 tầng, số 85 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.6299.6666; Fax: 024.62.55.88.66

Web: hongbach.vn; Email: bach@hongbach.vn

Tin tức liên quan