Bạn đang ở đây

Những trường hợp cấm kết hôn

06/12/21 21:44:05 | Lượt xem:
Thời gian đọc: 4 mins
Tôi và anh ấy yêu nhau được 5 năm và bây giờ chúng tôi có ý định đi đến kết hôn, tuy nhiên có một điều chúng tôi không chắc chắn vì hoàn cảnh 2 đứa hơi “đặc biệt”: Mẹ của bạn trai tôi và tôi là chị em con chú - bác (tôi vai dì), chúng tôi chung nhau đời ông nội của tôi cũng là ông cố ngoại của anh ấy. Vậy pháp luật có cho chúng tôi lấy nhau không? Vì tính ra tôi thuộc đời thứ 3 còn anh ấy là đời thứ 4. Cách đây mấy năm chúng tôi cũng đọc trên báo một trường hợp cũng tương tự như chúng tôi, và biết được là pháp luật thì cho phép, tuy nhiên còn tùy thuộc vào gia đình họ hàng vì Việt Nam chúng ta vẫn còn nặng về tình nghĩa gia tộc. Tuy nhiên, hoàn cảnh chúng tôi chỉ cần pháp luật đồng ý thì gia đình cũng không phản đối. Rất mong nhận được hồi âm sớm của tòa soạn. (Bạn đọc có Email:maiyeuanh02052005@yahoo.com.vn) Luật sư Nguyễn Hồng Bách trả lời: 1. Theo điều 8, Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 thì: - Những người có dòng máu về trực hệ là cha, mẹ đối với con; ông bà đối với cháu nội cháu ngoại. - Những người có quan hệ trong phạm vi 3 đời là những người có cùng một nguồn gốc sinh ra: Cha mẹ là đời thứ nhất; anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khách mẹ hoặc cùng mẹ khác cha là đời thứ 2; Anh chị em con chú con bác, con cô con cậu, con dì là đời thứ 3. 2. Điều 10 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 quy định: Những trường hợp cấm kết hôn: Giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời. 3. Nghị Quyết 02/2000/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân gia đình năm 2000. Mục 1 điểm C.3 quy định: giữa những người có dòng máu về trực hệ là cha mẹ với con; giữa ông bà với cháu nội cháu ngoại. Giữa những người có họ trong phạm vi 3 đời là những người có cùng một gốc sinh ra: Cha mẹ là đời thứ nhất; anh em cùng cha cùng mẹ hoặc cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha là đời thứ 2; anh chị em con chú con bác con cô con cậu con dì là đời thứ 3. Các bạn không thuộc các trường hợp cấm kết hôn. Do đó, các bạn hoàn toàn có thể kết hôn với nhau theo quy định của pháp luật.  

Tin tức liên quan