Bạn đang ở đây

Dịch vụ

Tiền thưởng tết 2022 theo quy định pháp luật hiện nay như thế nào và nhận được tiền thưởng tết có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?
21/01/2022
Theo Bộ luật Dân sự 2015, di chúc là ý chí của riêng người để lại tài sản mà không phụ thuộc vào các cá nhân khác.
04/01/2022
Đàm phán là một quá trình từ chuẩn bị kế hoạch hành động đến trực tiếp làm việc giữa các bên, trên tinh thần thiện chí, hợp tác và đi đến sự đồng thuận, cân bằng lợi ích giữa các bên.
04/01/2022
Tranh tụng được hiểu là các hoạt động tố tụng được thực hiện bởi các bên tham gia tố tụng có quyền và lợi ích đối lập nhau trong vụ án.
04/01/2022
Giải quyết tranh chấp bằng hình thức trọng tài là việc giải quyết thông qua Hội đồng trọng tài hoặc trọng tài vụ việc. Việc tiến hành giải quyết tranh chấp phải tuân thủ theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010.
04/01/2022
Bằng cấp, chứng chỉ là một trong các loại giấy tờ nhân thân thuộc quyền sở hữu của cá nhân, được pháp luật bảo vệ.
04/01/2022
“Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai".
04/01/2022
Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật nếu có tranh chấp với công ty thì phải thông qua Hòa giải viên lao động trước mới có thể khởi kiên công ty ra tòa án nhân dân.
04/01/2022
Viện kiểm sát cấp tỉnh kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị tha tù trước hời hạn có điều kiện bảo đảm đúng điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
29/12/2021
Chủ cơ sở kinh doanh không tuân thủ quy đinh phòng chống dịch covid có bị xử lý hình sự không?
23/12/2021