Bạn đang ở đây

Biểu mẫu

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
29/12/2021
Mẫu đơn khiếu nại.
29/12/2021
Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho lao động nam.
29/12/2021
Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ.
27/12/2021
Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa phương trong tình hình mới, ngày 30/9/2021, Bộ Y tế có Công văn 8228/BYT-MTCông văn 8228/BYT-MT hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh. Luật Hồng Bách xin đăng lại toàn văn Hướng dẫn của Bộ Y tế.
05/10/2021
Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 02/TANDTC-PC ngày 02/8/2021 về việc giải đáp một số vướng mắc trong xét xử.
27/08/2021
Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021 về việc tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự.
18/08/2021