nhadatvideo, ban nha, cho thue nha, bat dong san, nha dat, chinh chu, video, ha noi, sai gon, ho chi minh
cong ty thiet ke web
phan mem quan ly
mua ban, pearl, ngoc trai cao cap, trang suc ngoc trai, bot ngoc trai, vong ngoc trai, mua bot ngoc trai o dau
thoi trang cong so
ban nha, cho thue nha, bat dong san, nha dat, chinh chu, video, ha noi, sai gon, ho chi minh
nhadatvideo,ban nha dat quan dong da, ban nha dong da, cho thue nha dong da, nha dat dong da, ha noi, chinh chu, hinh anh, video
nhadatvideo, ban nha dat quan hai ba trung, ban nha hai ba trung, cho thue nha hai ba trung, nha dat hai ba trung, ha noi, chinh chu, hinh anh, video
nhadatvideo,ban nha dat quan cau giay, ban nha cau giay, cho thue nha cau giay, nha dat cau giay, ha noi, chinh chu, hinh anh, video
nhadatvideo,ban nha dat quan long bien, ban nha long bien, cho thue nha long bien, nha dat long bien, ha noi, chinh chu, hinh anh, video
ban nha, cho thue nha, bat dong san, nha dat, chinh chu, video, ha noi, sai gon, ho chi minh
nhadatvideo,ban nha dat quan ba dinh, ban nha ba dinh, cho thue nha ba dinh, nha dat ba dinh, ha noi, chinh chu, hinh anh, video
nhadatvideo,ban nha dat quan thanh xuan, ban nha thanh xuan, cho thue nha thanh xuan, nha dat thanh xuan, ha noi, chinh chu, hinh anh, video
nhadatvideo,ban nha dat quan tay ho, ban nha tay ho, cho thue nha tay ho, nha dat tay ho, ha noi, chinh chu, hinh anh, video
nhadatvideo,ban nha dat quan hoan kiem, ban nha hoan kiem, cho thue nha hoan kiem, nha dat hoan kiem, ha noi, chinh chu, hinh anh, video
ban nha, cho thue nha, bat dong san, nha dat, chinh chu, video, ha noi, sai gon, ho chi minh
nhadatvideo,ban nha dat quan hoang mai, ban nha hoang mai, cho thue nha hoang mai, nha dat hoang mai, ha noi, chinh chu, hinh anh, video
nhadatvideo,ban nha dat quan ha dong, ban nha ha dong, cho thue nha ha dong, nha dat ha dong, ha noi, chinh chu, hinh anh, video
nhadatvideo,ban nha dat huyen tu liem, ban nha tu liem, cho thue nha tu liem, nha dat tu liem, ha noi, chinh chu, hinh anh, video
nhadatvideo,ban nha dat quan thanh tri, ban nha thanh tri, cho thue nha thanh tri, nha dat thanh tri, ha noi, chinh chu, hinh anh, video
nhadatvideo,ban nha dat quan gia lam, ban nha gia lam, cho thue nha gia lam, nha dat gia lam, ha noi, chinh chu, hinh anh, video
nhadatvideo,ban nha dat quan dong anh, ban nha dong anh, cho thue nha dong anh, nha dat dong anh, ha noi, chinh chu, hinh anh, video
ban nha, cho thue nha, bat dong san, nha dat, chinh chu, video, ha noi, sai gon, ho chi minh
dang tin, ban nha, ban dat, cho thue nha, cho thue cua hang, sang nhuong, quang cao, rao vat

ban nha, nha ban

ban dat, ban dat nen

ban chung cu, ban can ho, cc mini

ban nha mat pho

ban nha trong ngo

ban nha lien ke

ban nha phan lo

ban trang trai, khu nghi duong

ban biet thu, ban villa

ban cua hang, gian hang

ban khach san, ban nha nghi

cho thue nha, cho thue nha chinh chu

cho thue chung cu, cho thue can ho, cc mini

cho thue cua hang

cho thue nha pho

cho thue nha trong ngo

cho thue nha tro, cho thue phong tro

cho thue van phong cao oc

cho thue biet thu, villa

cho thue nha lien ke

cho thue nha phan lo, tien kinh doanh

cho thue dat, cho thue mat bang

cho thue nha kho, nha xuong

sang nhuong

sang nhuong cua hang

sang nhuong nha nghi, khach san

TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY NHÀ NƯỚC.

 Các trường hợp công ty nhà nước bị xem là giả thể và trình tự thủ tục thực hiện quyết định giải thể công ty.

 

 1. Công ty nhà nước bị xem xét giải thể trong các trường hợp sau đây:
 • Hết thời hạn hoạt động ghi trong quyết định thành lập mà công ty không xin gia hạn.
 • Công ty kinh doanh thua lỗ 03 năm liên tiếp và có số lỗ luỹ kế bằng ¾ vốn nhà nước tại công ty trở lên, nhưng chưa lâm vào tình trạng phá sản.
 • Công ty nhà nước không thực hiện được các nhiệm vụ do nhà nước giao trong thời gian 02 năm liên tiếp sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết.
 • Việc tiếp tục duy trì công ty là không cần thiết
 1. Trình tự và thủ tục thực hiện quyết định giải thể công ty như sau:
 • Công ty nhà nước hoặc cơ quan quyết định thành lập hoặc các cơ quan chức năng khi thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, phát hiện công ty nhà nước rơi vào tình trạng phải giải thể đề nghị giải thể công ty nhà nước.
 • Người quyết định thành lập công ty nhà nước có quyền quyết định giải thể công ty nhà nước. Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, sau khi có ý kiến chấp thuận bằgn văn bản của Thủ Tướng Chính Phủ.
Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định giải thể công ty nhà nước, quyết định này phải được thông báo cho người lao động trong công ty và được gửi đến: Người đề nghị giải thể công ty nhà nước, Công ty nhà nước bị giải thể, Cơ quan tài chính doanh nghiệp, Cơ quan kế hoạch và đầu tư, Cơ quan thuế trực tiếp quản lý việc thu thuế công ty, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Cục thống kê, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty nhà nước bị giải thể đặt trụ sở chính và phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty.
 • Người quyết định giải thể công ty nhà nước phải thành lập Hội đồng giải thể công ty nhà nước. Hội đồng giải thể có chức năng tham mưu cho người quyết định giải thể công ty và tổ chức thực hiện giải thể công ty.
Hội đồng giải thể bao gồm đại diện các cơ quan sau:
  • Cơ quan quyết định giải thể.
  • Bộ tài chính đối với công ty nhà nước do Bộ trưởng quyết định giải thể, Sở tài chính - Vật giá đối với công ty nhà nước do Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể.
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao Động – Thương binh xã hội đối với công ty nhà nước do CHủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể.
  • Công đoàn công ty nhà nước bị giải thể.
  • Công ty nhà nước bị giải thể.
Tuỳ từng trường hợp cụ thể, có thrr mời thêm cán bộ, chuyên gia của cơ quan, tổ chức khác tham gia Hội đồng giải thể.
Hội đồng giải thể có nhiệm vụ thẩm định đề nghị giải thể công ty nhà nước trình người có thẩm quyền quyết định giải thể; Lập phương án giải thể công ty nhà nước trình người có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức giải thể công ty nhà nước theo phương án được duyệt.
 • Thời gian giải thể công ty nhà nước không quá 06 tháng, kể từ ngày quyết định giải thể công ty có hiệu lực. Trường hợp đặc biệt được người quyết định giải thể công ty đồng ý bằng văn bản, thời gian giải thể công ty có thể kéo dài them không quá 02 tháng.
Khi có quyết định giải thể, công ty nhà nước bị giải thể phải đăng báo hang ngày của Trung ương và địa phương trong 03 số liên tiếp về việc giải thể công ty nhà nước. Công ty nhà nước bị giải thể có trách nhiệm.
 • Chấm dứt các hoạt động: Kinh doanh, thanh toán các khoản nợ phải trả, cho thuê, cho mượn tài sản, giữ hộ tài sản;
 • Khoá sổ kế toán; kiểm kê tài sản; đối chiếu công nợ phải thu, phải trả; lập báo cáo tài chính đến thời điểm quyết định giải thể có hiệu lực.
 • Lập danh sách chủ nợ và số nợ phải trả (chia ra nợ có bảo đảm, nợ có bảo đảm một phần, nợ không có khả năng thu hồi).
 • Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ khi quyết định giải thể có hiệu lực, công ty phải bàn giao cho Hội đồng giải thể: Báo cáo tài chính, sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan đến giải thể của công ty, danh sách các chủ nợ, khách nợ của công ty; Toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu, quản lý, sử dụng hợp pháp của công ty (kể cả tài sản chưa thu hồi được), tài sản nhận giữ hộ, đi mượn, đi thuê.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, sau khi kết thuc việc giải thể, Hội đồng giải thể phải lập báo cáo tài chính về giải thể công ty nhà nước trình người quyết định giải thể công ty; nộp lại con dấu của công ty nhà nước bị giải thể cho cơ quan Công an và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty đã đăng ký kinh doanh; đăng báo hàng ngày của Trung ương hoặc địa phương trong 03 số liên tiếp về việc kết thúc giải thể công ty nhà nước.